SOCIALE BETROKKENHEID

Sociale betrokkenheid betekent voor GLYNT niet alleen dat wij verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen bedrijf, maar ons ook inzetten voor de samenleving en het milieu. Het leveren van vrijwillige bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving waarin wij actief zijn, is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn dan ook blij dat wij regelmatig diverse sociale projecten en instellingen kunnen steunen.

NESTWERK

De Duitse vereniging “NestWerk” biedt ontplooiingsmogelijkheden daar waar zij het hardst nodig zijn. In dichtbevolkte gebieden in grote steden ontbreken veelal sport- en recreatievoorzieningen voor kinderen en jongeren. In plaats daarvan hebben veel jongeren problemen op school en binnen het gezin, lijden onder armoede en verwaarlozing en hebben geen enkel perspectief. NestWerk biedt deze groep naast een kosteloos sport- en recreatieaanbod ook ondersteuning bij het zoeken naar opleidingsplaatsen. GLYNT steunt het werk van NestWerk door regelmatig stageplaatsen met een mogelijke vaste opleidingsplaats aan te bieden, door middel van donaties en door de ondersteuning van diverse acties, zoals de “Tag der Legenden“.

Meer informatie vindt u op: www.nestwerkev.de

HAMBURGER SPORTBUND (HSB)

De Hamburger Sportbund (HSB) is de overkoepelende organisatie van de sportverenigingen en -bonden in Hamburg en met ruim 550.000 leden de grootste personenvereniging van de stad Hamburg. Door zijn inzet op het gebied van politiek, media en de publiciteit vertegenwoordigt de bond de gemeenschappelijke belangen van de sportwereld van Hamburg en stimuleert zo het algemene welzijn van de inwoners van Hamburg. GLYNT steunt de HSB regelmatig in de vorm van donaties en gezamenlijke acties, zoals sportinsignes voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Meer informatie vindt u op: www.hamburger-sportbund.de

LEBENSHILFEWERK PINNEBERG

Het “Lebenshilfewerk Pinneberg” is verantwoordelijk voor de sociale werkplaats Eichenkamp en één van de grootste werkgevers in het district Pinneberg. Het Lebenshilfewerk werkt aan rehabilitatie en beroepsintegratie en biedt doorgaans geestelijk gehandicapte mensen opleidings- en werkplekken. GLYNT ondersteunt het werk van het Lebenshilfewerk door samen te werken voor de afhandeling van confectionerings- en kleine opdrachten.

Meer informatie vindt u op: www.lebenshilfe-online.de